لیست تجهیزات

ردیف
شرح ماشین آلات
ابعاد
توضیحات

۱

دستگاه سنگ محور CNC

Ø۲۱۰ x 1400
cm

سنگ­زنی انواع قطعات سنگین، غلتک­های فلزی و یا با پوشش لاستیکی تحت زاویه یا هلالی با دقت ۰.۰۱ mm

۲

دستگاه فرز CNC  (۵ محور)

۵۰x50x80 cm

تولید انواع قطعات پیچیده و خاص (۱ عدد)

۳

دستگاه فرز CNC (۴ محور)

۸۰X80X120 cm

تولید انواع قطعات پیچیده و خاص (۴ عدد)

۴

دستگاه تراش CNC

Ø۵۰ X 200 cm

تولید انواع قطعات پیچیده و خاص (۲ عدد)

۵

دستگاه سنگ محور

Ø۶۳ x 500 cm

ــــــ

Ø۱۰۰ x 600 cm

Ø۱۰۰ x 700 cm

Ø۴۰ x 300 cm

۶

دستگاه سنگین تراش

Ø۳۲۰ x 1400 cm

ــــــ

Ø۲۰۰ x 800 cm

Ø۲۰۰ x 600 cm

Ø۱۶۰ x 600 cm

۷

دستگاه تراش

Ø۱۰۰ x 800 cm

ــــــ

۸

دستگاه ثابت تراش

Ø۷۰ x 600  cm

ــــــ

۹

دستگاه میل لنگ تراش

Ø۲۰۰ x 1100 cm

ــــــ

۱۰

دستگاه سیلندر تراش

Ø۸۰ x 1200 cm

ــــــ

۱۱

دستگاه بورینگ

۴۰۰x400x300 cm

ــــــ

۱۲

دستگاه بورینگ CNC

۱۰۰x100x150 cm

با کنترل زیمنس آلمان

۱۳

دستگاه تراش تبریز

Ø۵۰ x 150 cm

۳ عدد

۱۴

دستگاه فرز یونیورسال

۵۰x60x90 cm

۲ عدد

۱۰۰x100x120 cm

۱ عدد

۱۵

دستگاه متال
اسپری

ــــــ

قابلیت انجام انواع اسپری (پلاسما، مافوق صوت و …)

۱۶

دستگاه جوش زیر پودر

Ø۲۰۰ x 1400 cm

ــــــ

۱۷

دستگاه جوش تیگ (آرگون)

ــــــ

ــــــ

۱۸

دستگاه جوش میگ

ــــــ

ــــــ

۱۹

دستگاه هونینگ

ــــــ

ــــــ

۲۰

جرثقیل سقفی

۶۴ TON

هر کدام ۱ عدد

۱۷ TON